031- 344 500 60

هاست اصفهان | هاست ارزان | دامنه ارزان

هاست در اصفهان | هاست پر سرعت | هاست اختصاصی

پرسنل طراحی سایت وب یار

طراحی سایت اصفهان

مدیریت وب یار

سید رضا سید احمدپور

طراحی سایت وب یار

سمت : مدیریت

واحد روابط عمومی

سارا فاتحی

طراحی سایت وب یار

سمت : مسئول روابط عمومی

واحد برنامه نویسی

شیما قطره سامانی

طراحی سایت وب یار

سمت : برنامه نویس

مرضیه خیرخواه

طراحی سایت وب یار

سمت : برنامه نویس

رعنا زارع

طراحی سایت وب یار

سمت : برنامه نویس

واحد فروش

محسن خشوعی

طراحی سایت وب یار

سمت : مدیر فروش

مسعود عظیمی فرد

طراحی سایت وب یار

سمت : کارشناس شبکه اجتماعی

امین کفیتی

طراحی سایت وب یار

سمت : کارشناس فروش

سید مسعود طباطبائیان

طراحی سایت وب یار

سمت : کارشناس فروش